tạp bút [iii]

Con đường phố người anh em tấp nậpMột người này yêu một chút người kia Câu thơ mà nhà thơ cần được nghe. Và người đọc thơ cần đọc to lên. Còn người yêu thơ thì nên tẩy xóa hết đi. Trong khi những người sắp ly hôn thì không nên đọc. Thật ra… NhàContinue reading “tạp bút [iii]”