Lê Khải Việt

Latest from the Blog

truyện ngắn [x] – Cô gái khiến tôi quang hợp

Truyện ngắn – Cô gái khiến tôi quang hợp “Khi nói về phát thải, chúng ta hay nghĩ đến xe cộ, máy bay, hoặc nhà máy điện.” Cô ta nói, lên giọng. “Tất cả đều đốt nhiên liệu hóa thạch.” Tôi nhìn tư thế cô gái. Lưng cong, ưỡn ngực. “Nhưng việc phá rừng thảiContinue reading “truyện ngắn [x] – Cô gái khiến tôi quang hợp”

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: