tết

Tết năm nay tôi được nghỉ năm ngày, khác với năm trước. Bên cạnh đó, bốn ngày cuối tuần tôi vẫn được nghỉ. Như vậy tổng cộng là chín ngày và bằng với năm trước. Nhưng theo đề xuất của Bộ, ngày nghỉ Tết Nguyên đán là năm ngày, chứ không phải chín ngày. Và Chính phủ đồng ý với điều đó, có nghĩa tôi chỉ có năm ngày nghỉ Tết. Nhưng theo Bộ, đề xuất năm ngày nghỉ Tết và bốn ngày nghỉ cuối tuần như trên nhằm đảm bảo hài hòa việc nghỉ trước và sau Tết. Tôi thấy đề xuất rất hợp lý hợp tình. Tuy nhiên, tôi không biết rằng để có cơ sở cho đề xuất trên, trước đó Bộ đã xin ý kiến của rất nhiều tổ chức liên quan. Để không phụ công sức của Bộ, tôi chắc chắn sẽ không phí phạm một giây nào trong số năm ngày nghỉ đó. Còn bốn ngày cuối tuần tôi sẽ dùng vào việc thư giãn. Nhưng thật ra, năm nào tôi cũng muốn tận dụng thời gian nghỉ Tết để tự học vẽ màu nước. Chắc chắn năm ngày nghỉ là quá đủ để tôi có thể vẽ được gì đó. Còn bốn ngày cuối tuần nếu có thời gian rảnh tôi sẽ tiếp tục vẽ. Tuy vậy, Tết cũng là dịp thăm thú và chúc tụng nhau, nên có lẽ tôi khó mà vẽ được vào ngày nghỉ Tết. Do đó, tôi sẽ tận dụng bốn ngày nghỉ cuối tuần để vẽ, bù cho năm ngày Tết. Như vậy là tôi sẽ không còn thời gian thư giãn. Vì những ngày cuối tuần là thời gian tôi làm việc đó. Nếu cuối tuần không thể thư giãn, xem như bốn ngày đó của tôi mất toi. Và tôi chỉ còn lại năm ngày nghỉ Tết. Nhưng tôi nhớ rằng mọi việc đã được tính toán sao cho hài hòa để tôi có thể nghỉ đủ chín ngày. Sẽ rất vô lý nếu ai cũng được nghỉ chín ngày còn tôi chỉ có năm ngày. Nhưng tôi cũng rất muốn tận dụng ngày Tết cho sở thích vẽ. Tôi muốn tự học vẽ mai vàng vì tôi thích mai vàng. Tôi cũng thích vẽ hoa đào nữa. Nếu chỉ tập vẽ mai, có thể tôi chỉ cần năm ngày. Nhưng nếu vẽ cả mai lẫn đào, chắc hẳn tôi phải tập trung trong chín ngày. Nhưng giờ đây tôi chỉ còn năm ngày nghỉ Tết. Như vậy để không phí phạm một giây nào như tôi tự hứa, tôi sẽ phải tập vẽ cả mai lẫn đào trong năm ngày, thay vì chín ngày. Nhưng ai cũng biết Tết là dịp nghỉ ngơi, có lẽ trong thực tế tôi sẽ khó mà tập vẽ cả mai lẫn đào trong năm ngày. Thế nào tôi cũng kéo qua bốn ngày cuối tuần, nếu tôi thực sự để đam mê dẫn dắt. Như vậy chín ngày nghỉ thực ra là chín ngày tự học. Tôi cảm thấy ngán ngẩm khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Tôi thấy xấu hổ với chính mình, đặc biệt khi nhớ rằng mọi việc đã được cân nhắc kỹ để có năm ngày nghỉ Tết và bốn ngày nghỉ cuối tuần sao cho hài hòa và hợp lý. Tôi tự hứa với chính mình sẽ không phí phạm chín ngày nghỉ Tết để không phụ lòng những người có trách nhiệm.

Published by LKV

Reader. Slacker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: