Phỏng vấn Terry Bennett, tác giả Buổi Đầu Nhiếp Ảnh Việt Nam

[Bài đã đăng trên Thể Thao & Văn Hóa ngày 05 tháng 7. Dưới đây là bài gốc.] Cuốn sách Buổi Đầu Nhiếp Ảnh Việt Nam vừa được xuất bản và được độc giả khá quan tâm. Sách giới thiệu hơn 500 hình ảnh hiếm và liệt kê hơn 240 nhiếp ảnh gia, hiệu ảnhContinue reading “Phỏng vấn Terry Bennett, tác giả Buổi Đầu Nhiếp Ảnh Việt Nam”