Nhất Linh cha tôi – Nguyễn Tường Thiết

Cuốn hồi ký Nhất Linh, cha tôi của Nguyễn Tường Thiết cung cấp một cái nhìn gần nhất về cái chết của Nhất Linh. Vừa gần nhưng cũng vừa xa. Vì tác giả chỉ gần gũi với Nhất Linh khoảng 13 năm cuối đời của ông, từ cuối 1950 đến 1963. Giai đoạn này NhấtContinue reading “Nhất Linh cha tôi – Nguyễn Tường Thiết”