Bình Địa Trong Lửa – Juan Rulfo

Bình Địa Trong Lửa, một lãnh thổ chưa được minh định (bài đã đăng trên Zing tháng 2) Juan Rulfo là một trong những tác gia lớn nhất của văn học Mỹ Latinh. Tác phẩm của ông là nguồn cảm hứng cho Gabriel Garcia Márquez và nhiều nhà văn đại tài khác của tân lụcContinue reading “Bình Địa Trong Lửa – Juan Rulfo”