The Great Gatsby – F. Scott Fitzgerald

Nhân gần đây đọc comic mới xuất bản của Gatsby, mình đăng lại vài dòng gõ từ 2013. Tại sao lại là Gatsby vĩ đại? Đó hẳn là câu hỏi của nhiều người khi đọc xong. Thật khó để có câu trả lời cụ thể khi vẫn còn lạc trong mớ nhận thức lộn xộnContinue reading “The Great Gatsby – F. Scott Fitzgerald”