Ký ức tháng Ba – Nguyễn Thị Thanh Xuân

(Đọc Chuyến bay tháng Ba, tập truyện ngắn của Lê Khải Việt, Phanbook và Nxb. Đà Nẵng xuất bản, 2021) Mười hai truyện ngắn trong cuốn sách này rất gọn, chúng chưa hề xuất hiện ở nơi nào, ngoài không gian này, một không gian mà chắc nhiều người mong ước: bìa nhã, giấy tốt,Continue reading “Ký ức tháng Ba – Nguyễn Thị Thanh Xuân”